Cộng hòa Trung Phi (CAR) mở bán public sale Sango Coin

200 triệu Sango Coins đã được mở bán với mức giá 0,1 USD từ hôm qua. Theo trang web, giá niêm yết cuối cùng cho một đồng coin là 0,45 USD.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr