Cộng đồng nghi ngờ Huobi BTC (HBTC) không ổn định

Cộng đồng nghi ngờ về tính đảm bảo của đồng tiền HBTC của sàn Houbi so với giá trị thật của BTC.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr