Cộng đồng BitDAO đã bắt đầu bỏ phiếu cho đề xuất kế hoạch mua lại BIT trị giá 100 triệu USD

Đề xuất của cộng đồng BitDAO về kế hoạch mua lại BIT đã bắt đầu bỏ phiếu và tỷ lệ ủng hộ cho đề xuất là 100% và cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
Đề xuất, dự định là một phần trong kế hoạch chiến lược triển khai DAO, đề xuất mua hàng ngày (TDPA) ở mức 2 triệu USDT trong 50 ngày kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 (tổng cộng 100 triệu USDT). Sau khi mua BIT, BitDAO sẽ vẫn giữ 300 triệu USD bằng USDT/USDC và 270.000 ETH (khoảng 345 triệu USD), đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển của các sản phẩm BIT trong hơn 5 năm.
Theo các báo cáo trước đó, cộng đồng BitDAO đang xem xét kế hoạch mua lại 100 triệu đô la token BIT bắt đầu từ đầu năm tới. Kế hoạch được bao gồm trong đề xuất quản trị DAO được đề xuất. Nếu được chấp thuận, DAO sẽ chi tổng cộng 100 triệu USD bằng USDT để mua lại token BIT của mình sau 50 ngày được đề xuất. Số tiền mua lại sẽ đến từ kho lưu trữ trị giá 1,7 tỷ đô la của BitDAO (một nửa trong số đó là BIT). Do đó, nếu cộng đồng đồng ý với kế hoạch, tỷ lệ BIT do DAO của họ nắm giữ sẽ tăng vào cuối giai đoạn mua lại.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr