Coincub: Đức và Mỹ là hai quốc gia thân thiện với tiền điện tử nhất

Theo nghiên cứu của Coincub thì Đức vẫn giữ vị trí số một là một trong những quốc gia thân thiện với tiền điện tử nhất. Mỹ và Thụy Sĩ lần lượt xếp ở những vị trí tiếp theo.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr