Cocos-BCX và NodeReal cùng nhau phát triển BNB Chain Rollup Layer-2 dựa trên OP Stack

Theo ghi nhận của Thecoindesk, nền tảng về trò chơi Cocos-BCX và NodeReal đã công bố hợp tác chiến lược toàn cầu thông qua Optimism Stack để cùng phát triển Layer-2 tập trung vào trò chơi Web3 trên BNB Chain.

Sự hợp tác này sẽ kết hợp giải pháp mở rộng trò chơi Web3 hàng đầu của Cocos-BCX và cơ sở hạ tầng chuỗi khối toàn diện của NodeReal để hỗ trợ hơn 1,6 triệu nhà phát triển trong các trò chơi 2D/3D, metaverse, trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế mở rộng (XR), mục tiêu đạt hơn 1 tỷ người dùng.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr