Circle đã chuyển một số khoản dự trữ USDC của Silvergate cho các đối tác ngân hàng khác

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Circle thông báo đã chuyển một phần nhỏ dự trữ USDC do Silvergate nắm giữ cho các đối tác ngân hàng khác. Hiện tại, tất cả dự trữ USDC được nắm giữ bởi một số ngân hàng có vốn hóa tốt của Hoa Kỳ và Quỹ Dự trữ Circle, nắm giữ khoảng 80% dự trữ USDC.

Ngoài ra, Circle cho biết các nhóm dịch vụ khách hàng, vận hành, quản lý rủi ro và tài chính của họ đã thông báo cho các khách hàng còn lại tham gia vào hoạt động kinh doanh của Silvergate về giải pháp thay thế.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr