Chuyên gia phân tích dự đoán Metaverse chưa thể phát triển trong 5 năm tới

Chuyên gia của Cointelegraph đưa ra nhận định tổng quan đến năm 2027 như sau:

  • Metaverse chưa thể phát triển
  • Ví multichain trở thành "siêu ứng dụng"
  • Bitcoin trở tài tài sản ngang hàng với USD hoặc EUR
  • Nhiều tài sản tiền điện tử hàng đầu hiện tại sẽ đánh mất vị thế
  • Thị trường tiền điện tử phân bổ theo khu vực

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr