Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (27/7): Sợ hãi (28 điểm)

Tâm lý chung thị trường tốt hơn so với hôm qua (26 điểm) nhưng vẫn ở mức sợ hãi.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr