Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (25/7): Sợ hãi (30 điểm)

Tâm lý chung của thị trường vẫn giữ ở mức tốt so với tuần trước.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr