Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (10/8): Sợ hãi (31 điểm)

Tâm lý thị trường giảm mạnh khi giá BTC đột ngột giảm vào tối qua. Liệu đây là đợt test vùng bên dưới hay chỉ là kill long-short?

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr