Character.AI hoàn thành tài trợ 150 triệu USD

Theo ghi nhận của Thecoindesk, công ty hoạt động về trí tuệ nhân tạo Character.AI thông báo rằng họ đã hoàn thành khoản tài trợ 150 triệu USD với mức định giá 1 tỷ USD, dẫn đầu là quỹ đầu tư Andreessen Horowitz (a16z).

Character.AI cho biết khoản tài trợ mới sẽ cho phép AI mở rộng sức mạnh tính toán, xử lý các mô hình phức tạp hơn với khả năng suy luận tiên tiến và độ chính xác được cải thiện.

Ngoài ra, một số thông tin cho rằng Character.AI tham gia vào thị trường mã hóa, hay rộng hơn là Web3, cùng sự giúp sức của a16z.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr