CertiK: Nhiều địa chỉ chính thức của FTX tiếp tục gửi tài sản đến địa chỉ của kẻ tấn công FTX vào đêm qua

CertiK cho thấy nhiều địa chỉ chính thức của FTX (bao gồm FTX Hoa Kỳ và FTX quốc tế) tiếp tục gửi mạnh tài sản đến các địa chỉ của kẻ tấn công FTX bắt đầu bằng 0x59ab ngày hôm nay. Hiện tại, địa chỉ kẻ tấn công nắm giữ tài sản trị giá khoảng 62 triệu đô la. Kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2022, những kẻ tấn công ví FTX đã nhận và trao đổi khoảng 350 triệu đô la cũng như gửi khoảng 280 triệu đô la tiền token.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr