Certik cảnh báo: Máy chủ Discord của SSV Network đã bị hack

Certik cảnh báo: Máy chủ Discord của SSV Network đã bị hack
Certik cảnh báo: Máy chủ Discord của SSV Network đã bị hack

Theo giám sát của CertiK, máy chủ Discord của dự án SSV Network ($SSV) – Cơ sở hạ tầng Staking – đã bị tấn công và đăng thông báo liên kết lừa đảo. CertiK nhắc nhở người dùng không nhấp vào bất kỳ liên kết nào.

máy chủ Discord của dự án SSV Network ($SSV) - Cơ sở hạ tầng Staking - đã bị tấn công và đăng thông báo liên kết lừa đảo
máy chủ Discord của dự án SSV Network ($SSV) – Cơ sở hạ tầng Staking – đã bị tấn công và đăng thông báo liên kết lừa đảo

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr