Celsius muốn gia hạn thời hạn cho người dùng gửi khiếu nại đến tháng 2/2023

Celsius đang chuẩn bị đệ trình một kiến ​​nghị vào cuối tuần này để gia hạn thời hạn nộp đơn khiếu nại từ ngày 3/1/2023 đến đầu tháng 2/2023 nhằm cung cấp cho chủ tài khoản thêm thời gian để nộp đơn chứng minh. Tòa án đã lên lịch xét xử về kiến ​​nghị vào ngày 10/1/2023 và thời hạn hiện tại đã được gia hạn cho đến ngày ra tòa.

Trước đây, Celsius quản lý hơn 10 tỷ đô la tài sản tiền điện tử với hơn 1,7 triệu người dùng. Công ty đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 7 năm nay.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr