Cảnh sát Dubai sẽ giới thiệu bộ sưu tập NFT thứ 2 tại sự kiện GITEX 2022

Chuẩn tướng Khalid Nasser Al Razooqi, Giám đốc Tổng cục Trí tuệ nhân tạo tại Cảnh sát Dubai, cho biết sẽ ra mắt bộ sưu tập NFT thứ hai tại sự kiện GITEX 2022. Bộ sưu tập đầu tiên được đón nhận nồng nhiệt và họ sẽ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr