Bitcoin Miner Marathon đóng cơ sở tín dụng với Silvergate, giảm khoản nợ 50 triệu USD

Theo ghi nhận của Thecoindesk, công ty khai thác Bitcoin Marathon Digital Holdings cho biết họ đã hoàn trả khoản vay có kỳ hạn và chấm dứt thỏa thuận tín dụng với Ngân hàng Silvergate, giảm khoản nợ 50 triệu USD.

Giám đốc tài chính của Marathon Hugh Gallagher chia sẻ: “Chúng tôi đã tích cực xây dựng bảng cân đối kế toán vững chắc hơn. Với tình hình tiền mặt hiện tại của mình, chúng tôi tin rằng việc trả trước khoản vay có kỳ hạn và hủy bỏ khoản vay có kỳ hạn và hạn mức tín dụng quay vòng là phù hợp cơ sở vật chất, lợi ích tốt nhất của công ty.”

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr