Bitcoin giảm xuống dưới 30.000 đô la, giảm 0,44% trong 24 giờ

Theo thông tin thị trường, Bitcoin đã giảm xuống dưới 30.000 đô la và hiện được báo giá ở mức 29.921 đô la, giảm 0,44% trong 24 giờ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr