Binance sẽ hỗ trợ tích hợp mạng chính Conflux Network (CFX)

 Binance sẽ hỗ trợ tích hợp mạng chính Conflux Network (CFX). Sau khi hoàn thành tích hợp mạng chính, Binance sẽ hỗ trợ gửi và rút Mã thông báo CFX thông qua Conflux eSpace, Conflux Core Space và chuỗi thông minh BNB (BEP20).

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr