Binance sẽ đấu giá lại tài sản của Voyager Digital

Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập sàn giao dịch Binance, cho biết Binance sẽ tham gia đấu giá lại tài sản của Voyager Digital, sử dụng tiền trong quỹ một tỷ đô la để mua các công ty tiền điện tử hoạt động không hiệu quả.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr