Ava Labs tuyển dụng nhân viên mới mở rộng kinh doanh tại châu Á

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Ava Labs, tổ chức phát triển Avalanche thông báo rằng họ đang tuyển dụng nhân viên mới ở Nhật Bản và Hàn Quốc để tăng tốc kinh doanh ở châu Á. Bởi vì Nhật Bản và Hàn Quốc đã, đang và sẽ tiếp tục là những quốc gia chủ chốt cho sự phát triển của Avalanche.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr