Animoca Brands Japan cam kết đầu tư vào SmartRetail Group

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Animoca Brands Japan công bố cam kết đầu tư chiến lược vào SmartRetail. Đây là một giải pháp phân tích khách hàng kết hợp với công nghệ nhận dạng khuôn mặt.

Bằng cách triển khai tại các cửa hàng tiện lợi, trạm xăng, máy bán hàng tự động và các kịch bản khác, các chiến dịch quảng cáo bên ngoài có giá trị lợi nhuận từ lưu lượng truy cập của người tiêu dùng, dẫn đến các ưu đãi tại cửa hàng ngay lập tức cho người tiêu dùng. Với khoản đầu tư vào SmartRetail, Animoca Brands Japan đặt mục tiêu xây dựng một nền tảng tương tác bên ngoài tại Nhật Bản, cung cấp cho người tiêu dùng tùy chọn cung cấp các ưu đãi Web3.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr