Amber Group chấm dứt hợp đồng tài trợ với Chelsea và sẽ sa thải hơn 300 người

Amber Group hiện đang tiến hành sa thải nhân viên, hủy bỏ hoạt động kinh doanh bán lẻ và chấm dứt hợp đồng tài trợ với Câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Những hành động trên nằm trong chiến lược cắt giảm chi phí, Ambe Group dự kiến ​​cắt giảm số lượng nhân viên từ 700 xuống dưới 400. Amber hiện sẽ tập trung vào các tổ chức lớn, văn phòng gia đình và khách hàng có giá trị ròng cao, giảm số lượng khách hàng của mình từ hàng trăm nghìn xuống còn khoảng 100. Amber lên kế hoạch chuyển đến một địa điểm văn phòng rẻ hơn ở Hồng Kông, trong khi một số văn phòng nhỏ hơn ở các khu vực khác có thể đóng cửa và những nhân viên còn lại sẽ được phép làm việc tại nhà.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr