Zipmex cho người dùng rút tối đa 0,08 ETH

Sàn Zipmex đã mở lại cổng rút ETH cho người dùng nhưng tối đa là 0,08 ETH.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr