Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Zimbabwe dự kiến ​​sẽ đánh thuế các thực thể tiền điện tử và thương mại điện tử

Chính phủ Zimbabwe kết hợp với Daedalus World Limited dự kiến ​​sẽ đánh thuế các công ty cung cấp dịch vụ chơi game, trò chơi và tiền điện tử cho các cá nhân và tổ chức trong Cộng hòa Zimbabwe.

Công ty Daedalus World Limited có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Comment Subcibe