Zerion Wallet ra mắt OG NFT trên Mirror, freemint NFT giai đoạn đầu

Zerion Wallet thông báo về việc ra mắt OG NFT trên nền tảng Mirror, sẽ mở freemint NFT trong 8 ngày kể từ ngày 8/3. Giữ NFT này để có quyền truy cập vào nội dung được kiểm soát, quyền truy cập sớm và các đặc quyền khác dành riêng cho chủ sở hữu NFT.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr