Zebedee ra mắt dịch vụ thanh toán toàn cầu thông qua Bitcoin Lightning Network

Theo ghi nhận của Thecoindesk, công ty thanh toán và trò chơi Bitcoin Zebedee đã ra mắt tính năng thanh toán trên ứng dụng của mình cho phép người dùng gửi tài sản đến năm khu vực pháp lý, bao gồm Philippines và Brazil, bằng cách sử dụng Lightning Network của Bitcoin.

Tính năng này cho phép người dùng kết nối trực tiếp tài khoản Zebedee của họ với các nền tảng được vận hành bởi các công ty thanh toán Bitcoin (BTC), bao gồm Pouch ở Philippines và Bipa ở Brazil.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr