ZachXBT: Vụ hack FTX không liên quan gì đến nhóm FTX và các quan chức của Bahamas

Thám tử chuỗi ZachXBT đã tweet rằng hacker FTX không liên quan gì đến nhóm FTX và quan chức Bahamas. của các địa chỉ khác rút tiền từ FTX và gửi đến các chuỗi như chuỗi khối Ethereum hoặc chuỗi khối TRON. Ngoài ra, địa chỉ ví bắt đầu bằng “0x59” đã chuyển 3168BNB sang địa chỉ ví bắt đầu bằng “0x24”. Giao dịch này đã sử dụng dịch vụ Laslobit. Nền tảng lưu ký tài sản Fireblocks có một thông báo hoàn toàn khác.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr