Yuga Labs mở đấu giá TwelveFold

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Yuga Labs thông báo mở phiên đấu giá bộ sưu tập TwelveFold, bao gồm 300 tác phẩm nghệ thuật, trong đó 288 tác phẩm sẽ được bán đấu giá và 12 tác phẩm sẽ được quyên góp hoặc từ thiện.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr