Thecoindesk | Crypto market for the smart money

YouTuber cáo buộc BAYC sử dụng các mô típ của Đức Quốc xã và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng

YouTuber Philip Rusnack đã đăng một video cáo buộc BAYC sử dụng các mô típ của Đức Quốc xã và có các yếu tố về chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Anh ta khẳng định hình ảnh BAYC có những bức biếm họa mang tính phân biệt chủng tộc đối với người da màu và người châu Á, đồng thời so sánh các biểu tượng và ngôn ngữ mà Yuga Labs và BAYC sử dụng với biểu tượng Totenkopf của Đức Quốc xã. 

Comment Subcibe