xSync hiện hỗ trợ Twitter và các tweet có thể được đồng bộ hóa với chuỗi Crossbell

Vào ngày 5 tháng 11, ứng dụng đồng bộ hóa chủ quyền dữ liệu xSync do nhóm Crossbell phát triển hiện hỗ trợ nền tảng Twitter và Medium, đồng thời có thể tự động và miễn phí đồng bộ hóa nội dung do người dùng đăng trên Twitter và Medium với blockchain Crossbell. 

Việc tích hợp nội dung Twitter của xSync là phiên bản nâng cấp của CrossSync đã được nhóm phát hành trước đó. Crossbell áp dụng phương pháp đồng bộ hóa tweet và cung cấp các công cụ tiện lợi và dễ sử dụng hơn để bảo vệ chủ quyền dữ liệu của người dùng. 

Được biết, Crossbell là một chuỗi công khai lớp 1 xã hội được phát triển bởi NaturalSelectionLabs, công ty mẹ của RSS3.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr