Wyre tích hợp các dịch vụ tiền điện tử cung cấp bởi MoneyGram và Stellar

Wyre công bố tích hợp với MoneyGram, công ty hàng đầu thế giới về thanh toán P2P. Đồng thời dịch vụ được hỗ trợ bởi Stellar Development Foundation (SDF).

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr