Whale Explorer sẽ ra mắt bộ sưu tập kỹ thuật số có thể thay đổi đầu tiên

Theo báo cáo của Krypton, nền tảng bộ sưu tập kỹ thuật số Jingtan của Ant Group đang thúc đẩy các bản cập nhật và lặp lại sản phẩm. Bộ sưu tập kỹ thuật số có thể thay đổi đầu tiên sẽ được tung ra sớm và nó đang hợp tác với một thương hiệu thể thao có tiếng. Có thông tin cho rằng AIGC có thể trở thành hướng thăm dò chiến lược của Whale Exploration và hình thức thu thập kỹ thuật số mới này có thể được coi là một thử nghiệm mới cho chiến lược này.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr