Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Web 3 DoraHacks kết thúc vòng gọi vốn với 20 triệu đô la

DoraHacks hoàn thành vòng tài trợ B1 trị giá 20 triệu đô la. Vòng tài trợ này do FTX Ventures và Liberty City Ventures đồng dẫn đầu. Circle Ventures, Gemini Frontier Fund, Sky9 Capital, Crypto.com Capital, Amber Group, v.v. đã tham gia đầu tư.

Comment Subcibe