WazirX: Chúng tôi không khoan nhượng đối với những hoạt động bất hợp pháp

Zanmai Labs Private Limited, công ty điều hành sàn giao dịch tiền điện tử WazirX của Ấn Độ cho biết người dùng khi sử dụng WazirX phải tuân thủ theo luật hiện hành của sàn và không chấp nhận bất cứ trường hợp nào có những hành vi bất hợp pháp ảnh hưởng đến WazirX.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr