Waves Labs ra mắt Power Protocol, nền tảng quản trị nguồn mở cộng đồng

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Waves Labs, tổ chức thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Waves, thông báo ra mắt nền tảng quản trị mã nguồn mở cộng đồng Power Protocol và bất kỳ cộng đồng DAO mới hoặc hiện tại nào cũng có thể đề xuất và khởi chạy. Power Protocol cho phép chủ sở hữu token POWER tự tổ chức, đề xuất và khởi chạy SP-DAO hoặc di chuyển các DAO hiện có cho các dự án.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr