Washington Post: Nợ khó đòi của Silvergate không phải tài sản mà là tiền gửi

Theo ghi nhận của Thecoindesk, báo cáo của Washington Post cho biết tiền gửi của Silvergate không phải là tiền gửi theo nghĩa thông thường và được đặc trưng hơn bởi tiền mặt thả nổi do các công ty chuyển tiền như MoneyGram International hoặc Western Union nắm giữ và lý do duy nhất khiến Silvergate thu hút tiền mặt là để giải quyết trong và ngoài một nhóm các giao dịch cụ thể về tài sản, nhưng tiền gửi của Silvergate có thể di chuyển chậm hơn nhiều so với số tiền thả nổi này và những người gửi tiền sẽ bắt đầu biến mất ngay khi thị trường quan tâm đến tiền điện tử suy yếu.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr