Voyager từ chối lời đề nghị mua lại của FTX

Công ty Voyager Digital Holdings đã từ chối lời đề nghị từ FTX và chi nhánh đầu tư Alameda Ventures để mua lại tài sản kỹ thuật số của mình với lý do các hành động này “không tối đa hóa giá trị” và có khả năng “gây hại cho khách hàng”. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr