Vốn hóa bộ sưu tập Reddit NFT vượt 100 triệu USD

Theo ghi nhận của Thecoindesk, dữ liệu mới nhất từ ​​Dune Analytics cho thấy giá trị thị trường của bộ sưu tập NFT Reddit Collectible Avatar do gã khổng lồ truyền thông xã hội Reddit phát hành trên mạng Polygon vượt quá 100 triệu USD tính đến thời điểm báo chí.

Ngoài ra, tổng số Avatar sưu tập Reddit hiện được phát hành đã lên tới 10.615.730 và tổng số địa chỉ nắm giữ Avatar NFT là 7.180.994.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr