Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Volume giao dịch NFT Solana có thực sự cao hơn 136% volume giao dịch NFT Ethereum?

Theo một tweet lại gần đây của Santiment, có vẻ như volume giao dịch NFT trên Solana đã vượt quá volume giao dịch trên Ethereum. Tuy nhiên, trên thực tế volume là một yếu tố rất nhỏ nhưng người dùng NFT bên Ethereum cũng cần phải lưu ý.

Đó là Solana chứ không phải Ethereum

Volume giao dịch trong biểu đồ bài tweet của Santiment không được tính bằng USD mà tính bằng native-token của các blockchain. Do đó, mặc dù volume giao dịch trên Ethereum chỉ 550.000 ETH, nhưng tổng volume của nó vượt quá 550 triệu đô la. Còn volume giao dịch bên SOL lên tới 1.3 triệu SOL nhưng tổng giá trị của nó chỉ có 43.39 triệu đô la.

Nói một cách đơn giản, không có cách nào volume giao dịch trên Solana vượt qua được volume giao dịch trên Ethereum. Chỉ có một yếu tố này là Solana hơn Etherum, đó là tổng giao dịch được thực hiện trong suốt tuần trên Ethereum là dưới 500 nghìn giao dịch, trong khi đó Solana ghi nhận gần 630 nghìn giao dịch chỉ trong tuần này, cao hơn

32.6% so với Solana điều này cho thấy phí thấp hơn có thể thu hút mức sử dụng cao hơn, nhưng cũng không nhiều cho lắm.

Số lượng giao dịch NFT trên Solana tuần này | Nguồn: Nansen

Trên khung thời gian lớn, NFT Marketplace trên Solana đã và đang chứng kiến sự sụt giảm dần dần về volume giao dịch hàng ngày.

Trong hai tháng qua, volue giao dịch cao nhất được ghi nhận trên NFT Marketplcae MagicEden, chiếm 98.5% tổng volume giao dịch NFT trên Solana là 380 nghìn SOL (12.6 triệu đô la) so với tháng 05.

Volume giao dịch NFT hàng ngày trên Solana | Nguồn: Dune

Đáng chú ý, trong cùng khoảng thời gian, lượng mua NFT hàng ngày trên Solana đã giảm 78,85%, nhưng điều đó không có gì quá đặc biệt vì OpenSea trên Ethereum cũng đang trải qua một tình trạng tương tự.

Volume mua NFT hàng ngày trên Solana | Nguồn: Dune

Volume giao dịch NFT hàng ngày trên Ethereum từ mức cao nhất là 476 triệu đô la vào tháng 5, đã giảm xuống chỉ còn 15 triệu đô la vào ngày 3 tháng 7. Trên thực tế, sự sụt giảm volume giao dịch từ tháng 4 đến tháng 5 cao một cách đáng ngạc nhiên khi số liệu giảm từ 2,59 tỷ đô xuống còn 696 triệu đô.

Ngoài ra, tính đến thời điểm viết bài trong tháng này, OpenSea đã ghi nhận mức volume giao dịch trị giá 43 triệu đô la. Với tốc độ này, vào cuối tháng này, thị trường sẽ chỉ ghi nhận 344 triệu đô la volume giao dịch.

Volume giao dịch NFT hàng tháng trên Opensea Nguồn: Dune

Bên cạnh đó, với việc thị trường tổng thể đang đi xuống, các nhà đầu tư có thể sẽ chỉ đứng ngoài quan sát, vì vậy con số này có thể sẽ chính xác.

 

Comment Subcibe