Volume giao dịch NFT của Trump vượt quá 430 triệu đô la

Hơn 332.000 người dùng trên chuỗi Polygon đã tham gia vào các giao dịch và mint NFT sau khi ra mắt loạt Trump NFT Pens, chủ yếu là từ NFT. Theo dữ liệu của Cryptoslam, tổng khối lượng giao dịch NFT hiện tại trên chuỗi Polygon đã vượt quá 430 triệu đô la Mỹ và tổng volume giao dịch đã vượt quá 2,5 triệu.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr