Vitalik: Mọi người vẫn chưa ủng hộ thanh toán bằng tiền điện tử

Vitalik gợi ý rằng thanh toán bằng tiền điện tử là một "cú hích lớn" đối với hoạt động kinh doanh quốc tế, từ thiện và thậm chí là thanh toán trong phạm vi các quốc gia. Mọi người thường đánh giá thấp tiền điện tử so với fiat nên chưa chấp thuận.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr