Vitalik: Metaverse sẽ hình thành nhưng Meta chưa thể sớm thành công

Vitalik Buterin cho biết Metaverse sẽ hình thành trong tương lai và không ai biết khi nào. Tập đoàn Meta đang cố gắng giành thị phần sớm và nếu không cẩn thận nó có thể phản tác dụng.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr