Virtualness hoàn thành khoản tài trợ hơn 8 triệu đô la

Virtualness, công ty về Web3, đã hoàn thành vòng tài trợ trị giá hơn 8 triệu đô la, dẫn đầu là Blockchange Ventures, với sự tham gia của Polygon Ventures, F7 Ventures, Micron Ventures, Oceans Ventures,…

Nền tảng Virtualness, dự kiến ​​ra mắt vào đầu năm 2023, ưu tiên thiết bị di động giúp mọi người sáng tạo hoặc thương hiệu dễ dàng mở rộng quy mô kinh doanh và dễ dàng nắm bắt cơ hội tạo ra giá trị mà công nghệ blockchain và Web3 mang lại. Virtualness đặt người sáng tạo lên hàng đầu và đang xây dựng cẩm nang để thiết kế dễ dàng, chia sẻ hiệu quả và thương mại liền mạch.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr