Việc nâng cấp Ethereum Shanghai sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến giá của ETH

Giám đốc điều hành của công ty công nghệ Ether Capital, cho biết đợt nâng cấp hard fork Shanghai sắp tới của Ethereum có thể không ảnh hưởng đáng kể đến giá của ETH.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr