Ví mở rộng trình duyệt Fetch.ai tích hợp RocketX

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Fetch.ai, một giao thức Web3 tập trung vào trí tuệ nhân tạo, thông báo rằng ví tiện ích mở rộng trình duyệt và token FET đã được tích hợp đầy đủ với RocketX. Người dùng cũng có thể quản lý tài sản trực tiếp thông qua ví Fetch.ai. Mới đây, hôm 29/3, Fetch.ai đã nhận được khoản đầu tư 40 triệu USD từ DWF Labs. Vòng tài trợ này sẽ được sử dụng để triển khai máy học phi tập trung, tác nhân tự trị và cơ sở hạ tầng mạng.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr