Uzbekistan chặn quyền truy cập vào các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài

Chính phủ Uzbekistan đã thông báo rằng họ đã hạn chế quyền truy cập vào một số sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế lớn do bị cáo buộc hoạt động không có giấy phép. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr