ỦY BAN CHỨNG KHOÁN ONTARIO CHẤP THUẬN QUỸ TƯƠNG HỖ BITCOIN

24

Trong khi Ủy ban giao dịch và chứng khoán Hoa Kỳ đang tiếp tục suy tư về liệu có nên chấp thuận một quỹ Bitcoin ETF hay không thì nay Canada đã đi trước một bước trong việc chấp nhậ một quỹ tín nhiệm Bitcoin cho phép nhà đầu tư có thể đầu tư vào Bitcoin thông qua các tài khoản tiết kiệm và lương hưu.

ôi Canada!

Theo báo cáo từ phía Financial Post đưa ra thì Ủy ban chứng khoán Ontaria (OSC) và Ủy ban chứng khoán British Columbia (BCSC) đã chấp thuận đề xuất từ phía First Block Capital Inc. để cho ra mắt một quỹ Bitcoin được xác định như một quỹ tương hỗ. Các nhà đầu tư nay đã có thể dầu tư vào Bitcoin thông qua các kế hoạch tiết kiệm hưu trí đã đăng ký (RRSP) và tài khoản tiết kiện không tính thuế (TFSA) bằng việc thanh toán thông qua nền tảng NEO Connect theo mã FBCBT.

Đầu tư bitcoin trở nên vô cùng đơn giản

Quỹ này sẽ làm đơn giản hóa việc đầu tư vào Bitcoin khi nhà đầu tư không cần phải lo lắng các vấn đề thanh toán, lưu trữ, hoặc quản lý Bitcoin, đồng sáng lập và cũng là CIO của First Block là Marc van der Chijs đã nói rằng.

“Mục tiêu của chúng tôi là thực hiện đầu tư vào các lớp tài sản tiền số một cách dễ dàng tiếp cận hơn và chúng tôi ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu này bằng việc cho phép các quỹ đầu tư các kênh dầu tư hiệu quả với sự bảo trợ từ phía chính phủ.”

First Block Capital kỳ vọng các nhà đầu tư quỹ tương hỗ Bitcoin sẽ kịp bắt nhịp trong thời gian ngắn. Hiện tại, quỹ tương hỗ Bitcoin của First Block Capital chỉ mở cho các nhà đầu tư được công nhận.

Theo Bitcoinist

Rate this post

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here