Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ireland phạt Meta hơn 400 triệu đô la

Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ireland (Data Protection Commission, DPC) đã đưa ra án phạt hơn 400 triệu đô la đối với Meta. Theo đó, hai khoản tiền phạt bao gồm cho Facebook là 210 triệu euro (222,5 triệu đô la) và dành cho Instagram là 180 triệu đô la. Cả hai đều vi phạm Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu (GDPR).

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr