Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Utopia chính thức ra mắt trên Optimism

Hệ thống thanh toán tiền lương của DAO - Utopia đã thông báo ra mắt trên Optimism. Optimism DAO có thể tạo thanh toán định kỳ và gói gọn trong một lần trên Utopia.

Comment Subcibe