Thecoindesk | Crypto market for the smart money

UST vỡ neo giá và động thái của người dùng

Việc phá vỡ tương quan (decpoupling) của UST là một sự kiện lớn dành được sự chú ý đáng kể trong thế giới tiền điện tử thời gian gần đây. Thông qua dữ liệu trên chuỗi, ví có số tiền rút nhiều nhất từ ​​Anchor vào ngày 7 tháng 5 được tìm thấy.

Giá trị ròng = Số tiền rút - Số tiền gửi

Thông qua dữ liệu này, hãy cùng khám phá xem Liệu Anchor hay UST có thể là nơi trú ẩn an toàn trong thời điểm thị trường đang hết sức hoảng loạn như hiện tại hay không?

Từ hình bên dưới, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng số địa chỉ rút tiền nhiều gấp đôi so với số địa chỉ gửi tiền, và tổng lượng UST rút ra nhiều hơn gấp 6 lần so với lượng UST được gửi vào.

Tuy nhiên, quan trọng hơn là có khoảng 100.000 địa chỉ với giá trị tiền gửi lớn hơn 1.200 USD, trong khi khoảng 87.000 địa chỉ có mức giá trị gửi nằm trong khoảng $1 đến $1.200 trên Anchor. Trước sự kiện hết sức đáng chú ý này, 91% người dùng đã chọn bỏ qua hoặc nằm im.

Số tiền rút ra gấp 6 lần số tiền ký quỹ ròng, điều này dường như hoàn toàn trái ngược với quan niệm về tài sản trú ẩn an toàn. Và nếu chia các ví theo kích cỡ độ lớn giao dịch, chúng ta sẽ thấy được bức tranh toàn cảnh hơn. Mô hình phân phối theo kích cỡ này cho thấy đây không giống như thể là một đợt hoảng sợ Fud do các nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân tạo ra. Tổng 75% giá trị đến từ những giao dịch có giá trị trên $1M đô, cụ thể với 158 ví rút và 24 ví gửi. Đồng thời, 75% khối lượng giao dịch đến từ 1% tổng số lượng ví.

Chúng ta có thể kết luận rằng sự hoảng loạn hàng loạt chưa thật sự lan rộng và mọi người vẫn muốn giữ vốn trên Anchor. Phần lớn người dùng đã không chuyển tiền của họ trước sự kiện vỡ neo giá UST này hoặc thậm chí không biết về sự kiện này. Một số ít người đã hoảng loạn và gây ra sự dịch chuyển nguồn vốn trong khoảng giá trị dưới $1M đô la. Và 75% khối lượng tiền chuyển đến từ 1% đám đông hoảng sợ, chiếm 0,1% tổng số người dùng.

Nguồn: Pedro Ojeda

Biên tập: TheCoinDesk

Comment Subcibe